Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

payday advance loan

Taking a loan because of Prosper is not difficult using a simple and easy on the web software processes

Taking a loan because of Prosper is not difficult using a simple and easy on the web software processes Trying to get a prosper unsecured loan You can submit an application for financing right from Prosper’s website, while now have the option to check their rates prior to submitting the full app. This might be …

Taking a loan because of Prosper is not difficult using a simple and easy on the web software processes Čítajte viac »

The financial institution could possibly get within the discretion cancel the brand new approval from an effective broker some other factors any moment

The financial institution could possibly get within the discretion cancel the brand new approval from an effective broker some other factors any moment ( ii ) Business sense. All the assets update loan and are produced family buyers need to have showed company feel while the property update contractor or vendor, or perhaps in are …

The financial institution could possibly get within the discretion cancel the brand new approval from an effective broker some other factors any moment Čítajte viac »

Attributes for example Afterpay, Affirm, Klarna, PayPal Shell out for the 4, Sezzle, and you may Zip be preferred than ever

Attributes for example Afterpay, Affirm, Klarna, PayPal Shell out for the 4, Sezzle, and you may Zip be preferred than ever shares of your own blog post offers of the post A person in Lucasville, Ohio, claims they wouldn’t easily get paid reimbursed in the event the supplier away from a settee canceled their acquisition, …

Attributes for example Afterpay, Affirm, Klarna, PayPal Shell out for the 4, Sezzle, and you may Zip be preferred than ever Čítajte viac »