Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

payday advance loans near me

Guaranteed Cash advance Regardless of the: Acceptance having Less than perfect credit with no Have a look at

Guaranteed Cash advance Regardless of the: Acceptance having Less than perfect credit with no Have a look at Protected Acceptance Payday loan no Difficult Credit assessment There are many different items when you really need prompt dollars: your car bankrupt off, you really have outstanding expense, or a crisis travels. Don’t let a less than …

Guaranteed Cash advance Regardless of the: Acceptance having Less than perfect credit with no Have a look at Čítajte viac »

Payday loans online When you look at the Concordia, Kansas, Easy Solution to Personal debt Difficulties

Payday loans online When you look at the Concordia, online payday MN Kansas, Easy Solution to Personal debt Difficulties Baslang?c Online payday loans Inside the Concordia, Ohio, Easy Substitute for Your financial Problems Anyhow, you need to contain the lead the new and influence your financial allowance. Perhaps not primary borrowing from the bank isn’t …

Payday loans online When you look at the Concordia, Kansas, Easy Solution to Personal debt Difficulties Čítajte viac »