Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

payday loan online

Tribal Cash Loans; How To Find These People? Manageable Payment Terms

Tribal Cash Loans; How To Find These People? Manageable Payment Terms Tribal payday loans are forms of finance produced by financial institutions held by Indian or Native US native tribes. These financial institutions normally operate as part of their tribe’s booking. You will note tribal payday loans becoming marketed as payday loan alternatives for group …

Tribal Cash Loans; How To Find These People? Manageable Payment Terms Čítajte viac »

Do i need to score an unsecured loan which have a silky credit score assessment?

Do i need to score an unsecured loan which have a silky credit score assessment? Interested in a silky credit check loan? If you want to borrow funds to own an emergency or unforeseen prices, you happen to be reluctant to pertain if you’re concerned about borrowing checks. Extremely lenders make use of them – …

Do i need to score an unsecured loan which have a silky credit score assessment? Čítajte viac »