Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

payday loan today

Well, in the event that confidentiality is your main concern, you can choose to explore an on-line bank

Well, in the event that confidentiality is your main concern, you can choose to explore an on-line bank While you are wanting easy money, is it far better choose for an on-range payday loans or visit your local pawn store otherwise cash progress lender? This may be also true if you need to get bucks …

Well, in the event that confidentiality is your main concern, you can choose to explore an on-line bank Čítajte viac »

Greatest 5 Signature loans For Mind-Employed in Malaysia

Greatest 5 Signature loans For Mind-Employed in Malaysia Team Regardless if you are an excellent freelancer, running your own company or a-work-at-family housewife, you are thought to be thinking-operating. When you look at the Malaysia, may possibly not be easy on how best to apply for a loan otherwise credit cards. But not, it doesn’t …

Greatest 5 Signature loans For Mind-Employed in Malaysia Čítajte viac »

What exactly do Less than perfect credit Money from inside the Idaho Present themselves? on the internet

What exactly do Less than perfect credit Money from inside the Idaho Present themselves? on the internet Problems with offered money occur in resides sometimes, and all sorts of we can do here’s to help you rely on particular alternates for example credit. However, let us adore that your particular credit score isn’t that amazing …

What exactly do Less than perfect credit Money from inside the Idaho Present themselves? on the internet Čítajte viac »