Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

payday loand

Get a guaranteed financing decision to possess poor credit instantaneously

Get a guaranteed financing decision to possess poor credit instantaneously If you feel one to providing an internet financing with poor credit try impossible, then you’re wrong. There are not any pledges that you get quick loan acceptance on the loan request, otherwise any recognition whatsoever, however, it doesn’t mean which you have zero probability …

Get a guaranteed financing decision to possess poor credit instantaneously Čítajte viac »

What you should believe when comparing on the web financing

What you should believe when comparing on the web financing Be sure to comprehend the terms of your on line loan, and always see recommendations of your own on line lender ahead of moving forward. Avoid predatory lenders you to definitely costs over thirty-six% Apr, and you can adhere respected, well-reviewed lenders having sensible cost …

What you should believe when comparing on the web financing Čítajte viac »