Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

payday loans near me online

Monevo works together with a number of lenders and allows you so you can contrast mortgage also offers

Monevo works together with a number of lenders and allows you so you can contrast mortgage also offers Loan quantity include $five-hundred around $a hundred,100000. Payment conditions vary from . Rates of interest is repaired. APRs consist of 2.49% in order to %*. Your unique loan facts eg costs, number, terminology, and you can interest …

Monevo works together with a number of lenders and allows you so you can contrast mortgage also offers Čítajte viac »

Dominant obligations is the currency that consumer get right from the lender to settle the new employment of mortgage

Dominant obligations is the currency that consumer get right from the lender to settle the new employment of mortgage To possess checking the loan updates through Home business Government, you might contact SBA hotline and you can address professionals one concern your possess. In case you applied through the COVID-19 portal, SBA experts will-call your, …

Dominant obligations is the currency that consumer get right from the lender to settle the new employment of mortgage Čítajte viac »