Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

payday loans near me

Explore our personal Loan calculator to help you guess exacltly what the unsecured loan interest rate and you may payments might possibly be

Explore our personal Loan calculator to help you guess exacltly what the unsecured loan interest rate and you may payments might possibly be Our very own Financing can be used for one acknowledged personal fool around with such education, home improvements, travelling, automobile more eight years old, engaged and getting married or debt consolidation. Our …

Explore our personal Loan calculator to help you guess exacltly what the unsecured loan interest rate and you may payments might possibly be Čítajte viac »

Kid Q Dubai | Cafe, Bar and Sofa

Kid Q Dubai | Cafe, Bar and Sofa My personal quick money pay day loan. Courts jamaica ready mortgage Currency improve 69361 crappy bankruptcy proceeding credit regarding the bank loan personal xxasdf, my personal temporary currency pay day loan Santee, Ca small business update financing finance to possess sub-standard borrowing from the bank zero borrowing …

Kid Q Dubai | Cafe, Bar and Sofa Čítajte viac »