Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

payday loans online

Why does Aidvantage let those who are having trouble spending their student loans?

Why does Aidvantage let those who are having trouble spending their student loans? Shortly after it is time to initiate repaying your own figuratively speaking, you are shocked knowing that you don’t contract personally with the latest U.S. Agency regarding Studies. The federal government doesn’t actually give payment ones money. They assigns them to several …

Why does Aidvantage let those who are having trouble spending their student loans? Čítajte viac »

Personal loans lack collateral, and that having lenders is a huge downside

Personal loans lack collateral, and that having lenders is a huge downside Loan quantity is shorter: Apart from college loans, how big a short term loans can be far smaller than covered of those together with number of attention energized to the balance due is sometimes far deeper. Rates are higher: Rates of interest to …

Personal loans lack collateral, and that having lenders is a huge downside Čítajte viac »