Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

payday loans pa

Good credit, Bad credit: 3 ways Fico scores Could affect Youngsters

Good credit, Bad credit: 3 ways Fico scores Could affect Youngsters Therefore, your credit score the most crucial amounts connected into the finances. That one count can impact highest requests, among many other problems. Few individuals know a bad credit score may also keep straight back a position before it actually begins. This is your …

Good credit, Bad credit: 3 ways Fico scores Could affect Youngsters Čítajte viac »

step 3. PenFed – Best for Those people Using Pa Features They do not Take

step 3. PenFed – Best for Those people Using Pa Features They do not Take Residents Lender provides homeowners several solutions when deciding on fees terms and conditions. In addition now offers an excellent autopay write off and contains lowest even more will cost you upfront. People who have the fresh new autopay write off …

step 3. PenFed – Best for Those people Using Pa Features They do not Take Čítajte viac »

What to do if you are Declined Regarding SoFi

What to do if you are Declined Regarding SoFi If you wish to score financing regarding SoFi, try to finish the lender’s software processes. MoneyGeek intricate SoFi’s personal bank loan software procedure in a few easy procedures in order to done they without difficulty. Prequalify To test for folks who prequalify to have a great …

What to do if you are Declined Regarding SoFi Čítajte viac »