Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

quick cash payday loans

Firstly, an effective promissory note should distinctly establish the lender plus the debtor

Firstly, an effective promissory note should distinctly establish the lender plus the debtor Promissory Mention Layout To possess a small amount of money, you can fool around with a do it yourself (do-it-yourself) method to promissory mention writing. You may find good promissory mention theme you’ll complete available. Although not, in the event your amount …

Firstly, an effective promissory note should distinctly establish the lender plus the debtor Čítajte viac »

Which are the most other risks of fellow so you can fellow financing?

Which are the most other risks of fellow so you can fellow financing? The major P2P credit platforms just be sure to getting transparent, sometimes offering for every single borrower a threat get otherwise factoring ‘bad debt‘ (we.elizabeth. consumers who may well not spend) into the projected return. You’ll be able to get a hold …

Which are the most other risks of fellow so you can fellow financing? Čítajte viac »

Personal College loans Of Banking companies Versus Other types of Lenders

Personal College loans Of Banking companies Versus Other types of Lenders paydayloanslouisiana.org/cities/baton-rouge/ With respect to bringing money to pay for your college degree, you can search to finance companies that provide figuratively speaking. The fact is that while there are some individual financing programs, truth be told there are not as much old-fashioned banking companies …

Personal College loans Of Banking companies Versus Other types of Lenders Čítajte viac »