Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

real online payday loans

six Most readily useful Ideas to Pay Your Student loan Early

six Most readily useful Ideas to Pay Your Student loan Early Table out of Stuff A degree mortgage is really a boon for college students who are in need of to follow highest degree however, are unable to afford to accomplish this to the their particular. A lot of people end up attempting to sell …

six Most readily useful Ideas to Pay Your Student loan Early Čítajte viac »

Financial away from The usa Introduces Neighborhood Affordable Mortgage Service™ to enhance Homeownership Options when you look at the Black colored/Ebony and you can Hispanic-Latino Teams

Financial away from The usa Introduces Neighborhood Affordable Mortgage Service™ to enhance Homeownership Options when you look at the Black colored/Ebony and you can Hispanic-Latino Teams Express this post No deposit, no closure cost financial enhances operate to help you broaden accessibility homeownership and you can contributes to the present $fifteen billion Society Homeownership Connection …

Financial away from The usa Introduces Neighborhood Affordable Mortgage Service™ to enhance Homeownership Options when you look at the Black colored/Ebony and you can Hispanic-Latino Teams Čítajte viac »