Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

safe online title loans

Cash advance assortment in proportions out-of $100 so you’re able to $step one,one hundred thousand, according to state court maximums

Cash advance assortment in proportions out-of $100 so you’re able to $step one,one hundred thousand, according to state court maximums Why don’t we help you out! Without difficulty make a payment on line, fill out a declare, fee recommendations Wisconsin title loans, and! Create A repayment. Incorporate Today Here to assist A great deal of …

Cash advance assortment in proportions out-of $100 so you’re able to $step one,one hundred thousand, according to state court maximums Čítajte viac »

Quicken Funds – Rocketing Send the Electronic Home loan

Quicken Funds – Rocketing Send the Electronic Home loan For many years, the acquisition away from a different sort of home first started with the essentially embarrassing and frequently hopeless task out of wearing funding away from a beneficial shark-instance retail banker whose ear canal-to-ear smile provided nothing comfort you to anything less than an …

Quicken Funds – Rocketing Send the Electronic Home loan Čítajte viac »