Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

same day title loan

The best way to Benefit from Automobile Name Financing Refinancing

The best way to Benefit from Automobile Name Financing Refinancing Are you with trouble paying off your name loan? You are probably one of the individuals who are asking, must i refinance my name mortgage? Well, I have got very good news for your requirements. Sure, this option is very much you can. In reality, …

The best way to Benefit from Automobile Name Financing Refinancing Čítajte viac »

Secure versus. Consumer loan: What’s the difference?

Secure versus. Consumer loan: What’s the difference? If you were examining financing and borrowing choices to generate an effective higher buy or consolidate personal debt, you most likely come across this new terms secured and you can unsecured loans. To make the best choice for your requirements, it is important to know how all these …

Secure versus. Consumer loan: What’s the difference? Čítajte viac »