Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

sameday payday loans online

Options for People Who Can not Score A less than perfect credit Home loan

Options for People Who Can not Score A less than perfect credit Home loan A great Va loan try supported by the Service away from Experts Facts and you can allows for the acquisition off a property which have $0 down. Particular lenders could have you only pay a-one-go out “capital fee.” Like with FHA …

Options for People Who Can not Score A less than perfect credit Home loan Čítajte viac »

An easy method to check on Individuals to possess Unsecured Signature loans

An easy method to check on Individuals to possess Unsecured Signature loans Equifax has developed Insight Score™ for personal Money, a danger rating optimized to simply help lenders look at individuals seeking to unsecured unsecured loans. We spoke that have Sharla Godbehere, On the internet and Choice Financial Attributes Chief at Equifax, to aid monetary …

An easy method to check on Individuals to possess Unsecured Signature loans Čítajte viac »