Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

secure online payday loans

To find a property having student loans for the deferment

To find a property having student loans for the deferment Potential home buyers tend to ask yourself whether they is to repay the college loans or purchase property. There’s absolutely no proper answer right here, particularly just like the number of financial obligation you’ve got, how quickly you could pay it off, while the particular …

To find a property having student loans for the deferment Čítajte viac »

Ideas on how to Qualify for Antique Car Financing Vehicles Resource

Ideas on how to Qualify for Antique Car Financing Vehicles Resource Undetectable Will cost you out of Classic Vehicle Money Antique vehicle financing and you can financing feels as though particular simple financing guarantee mortgage it may come with particular hidden will set you back. The initial price for the antique vehicles may seem a …

Ideas on how to Qualify for Antique Car Financing Vehicles Resource Čítajte viac »