Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

sites-sugar-daddy visitors

fifty Tinder First Texts Examples That really work

fifty Tinder First Texts Examples That really work This is actually the comedy thing about Tinder: Although the there are several thousand prospective suits residing your own vicinity, actually having them to respond can be very problematic. If you are men looking to start a conversation which have a beneficial woman, the lady already features …

fifty Tinder First Texts Examples That really work Čítajte viac »

I’m able to merely grow my personal like, develop, and you will over time hold more about instead of falling apart

I’m able to merely grow my personal like, develop, and you will over time hold more about instead of falling apart It is not a dash : ) And you can, regarding dual fire circumstance specifically, the greater number of we make an effort to handle the outcomes, the greater be concerned and pressure they …

I’m able to merely grow my personal like, develop, and you will over time hold more about instead of falling apart Čítajte viac »