Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

siti-di-incontri-per-artisti visitors

Every one of these habits factors to an importance of understanding the dynamics and you may purpose of relationship within this university university-community partnerships

Every one of these habits factors to an importance of understanding the dynamics and you may purpose of relationship within this university university-community partnerships Because a great culminating venture, pupils ready yourself a study and you may presentation and you can display the outcome and you can pointers towards residents and you will picked officials …

Every one of these habits factors to an importance of understanding the dynamics and you may purpose of relationship within this university university-community partnerships Čítajte viac »

A guide from Model Monotonicity Restriction Using Xgboost

A guide from Model Monotonicity Restriction Using Xgboost Fitted an unit and having a leading precision is great, it is not often enough. Quite often, we also want an unit as simple and easy interpretable. A good example of instance an interpretable design are a beneficial linear regression, which the fresh fitted coefficient away from …

A guide from Model Monotonicity Restriction Using Xgboost Čítajte viac »