Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

small title loans

Nebraska Cash advance – Without headaches On line Payday loans

Nebraska Cash advance – Without headaches On line Payday loans Either anybody you desire money urgently to pay for some properties, generate a significant purchase, to be on a trip, or perhaps to resolve other difficulties, so there tends to be a few days leftover unless you rating your future payday examine. You will find …

Nebraska Cash advance – Without headaches On line Payday loans Čítajte viac »

Indian Modern-day ArtHeritage Gallery | The new Delhi, India

Indian Modern-day ArtHeritage Gallery | The new Delhi, India There are a great number of reason somebody you’ll wanted a good payday loans. Impairment would-be among them. When you find yourself towards the disability, your be eligible for various money, plus people out of financial institutions an internet-founded loan providers. Discover a couple of things …

Indian Modern-day ArtHeritage Gallery | The new Delhi, India Čítajte viac »