Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

small title loans online

Make ends meet: The nice, bad and you can unappealing away from cash advance and quick cash

Make ends meet: The nice, bad and you can unappealing away from cash advance and quick cash LOUISVILLE, Ky. (WAVE) – If you cannot pay the bills and you you prefer bucks prompt, many people check out a loan to resolve their financial bad luck. The truth is we can not be eligible for conventional …

Make ends meet: The nice, bad and you can unappealing away from cash advance and quick cash Čítajte viac »

Chapter 399-AREGULATION Away from Short Loans, Identity Finance, And you can Cash advance

Chapter 399-AREGULATION Away from Short Loans, Identity Finance, And you can Cash advance Part 399-A:fifteen XII. Borrowing from the bank life insurance policies, borrowing collision and you will health insurance, and you can borrowing from the bank involuntary unemployment insurance policies may be issued about https://paydayloansexpert.com/title-loans-nv/ the that loan or any other credit exchange authorized …

Chapter 399-AREGULATION Away from Short Loans, Identity Finance, And you can Cash advance Čítajte viac »