Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

tinder vs bumble review

Old Relationship: Time to find Like which have SilverSingles

Old Relationship: Time to find Like which have SilverSingles Earlier Matchmaking: How to locate Like that have SilverSingles Are you currently contemplating dating not sure if it’s for your requirements? SilverSingles, one of the recommended earlier relationship organizations, will be here to resolve your questions. Whenever you are curious if this sounds like the right …

Old Relationship: Time to find Like which have SilverSingles Čítajte viac »

12 Tricks for More youthful Men Relationship More mature Females

12 Tricks for More youthful Men Relationship More mature Females The dating is actually enjoyable, however, at the same time, when you are someone who was dating earlier men or women, you may possibly have some issues Imagine if you and your brand new or potential future mate has somewhat of a years pit. It …

12 Tricks for More youthful Men Relationship More mature Females Čítajte viac »