Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

title advance loans near me

You may have to look around for the right mortgage lender

You may have to look around for the right mortgage lender Its not all financial will offer the possibility to make use of an FNMA 5 – ten funded property due to hazards into financial. Alternative methods To finance Numerous Mortgages Given that a genuine estate buyer, you might identify several a method to loans …

You may have to look around for the right mortgage lender Čítajte viac »

We are monetary specialists taking legitimate financing to prospects and you may financial support to possess company, home and you may strategies start up

We are monetary specialists taking legitimate financing to prospects and you may financial support to possess company, home and you may strategies start up Give thanks to God For making Me personally Trust The brand new AMEIR MILLER Loan Department Because they Changed My Facts Forever Certainly Otherwise Fret . Will you be tired of …

We are monetary specialists taking legitimate financing to prospects and you may financial support to possess company, home and you may strategies start up Čítajte viac »