Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

title loans

Prepaid service debit black colored-jack notes are often used to transfer payday loans?

Prepaid service debit black colored-jack notes are often used to transfer payday loans? Prepaid debit black colored-jack notes are often used to import pay day loan? Payday advance fund, better-known since payday loans, that will be wired punctually to an effective debit cards that’s pre-reduced and are acknowledged swiftly to have expense which have an …

Prepaid service debit black colored-jack notes are often used to transfer payday loans? Čítajte viac »

Actually, 217 billion men and women are credit connection professionals inside 105 other countries

Actually, 217 billion men and women are credit connection professionals inside 105 other countries What is a credit Union? The original borrowing union in the united kingdom began exchange during the 1964, as well as the final 50 years, credit unions have become to add financing and discounts in order to a great deal more …

Actually, 217 billion men and women are credit connection professionals inside 105 other countries Čítajte viac »

Secured otherwise unsecured car loans: What is the best choice?

Secured otherwise unsecured car loans: What is the best choice? You decide purchasing an automible as they are considering resource they having financing. Exactly what loan options are nowadays? Understanding the difference in covered and you can unsecured loans may help you know very well what your real finances was and you will what you …

Secured otherwise unsecured car loans: What is the best choice? Čítajte viac »