Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

title loans no checks

See the professionals.Be an excellent Danske Bank customer

See the professionals.Be an excellent Danske Bank customer How would you like a special kitchen area or another car? And you can do you need to shell out monthly instalments on your financing? Are you presently dreaming away from an extended escape or perhaps off merging your small debts toward an individual financing? Having an …

See the professionals.Be an excellent Danske Bank customer Čítajte viac »

Gibson Pharmaceuticals tends to make pills (H4300), Bandon Ford-Mercury deal trucks (T2300), Head Highway Offers & Loan is an enthusiastic S&L (F1200)

Gibson Pharmaceuticals tends to make pills (H4300), Bandon Ford-Mercury deal trucks (T2300), Head Highway Offers & Loan is an enthusiastic S&L (F1200) Up-to-date biennially, it users the PACs that offered $50,100000 or higher to government applicants and you may makes reference to their organization or ideological appeal. Several other an excellent source ‚s the Center’s …

Gibson Pharmaceuticals tends to make pills (H4300), Bandon Ford-Mercury deal trucks (T2300), Head Highway Offers & Loan is an enthusiastic S&L (F1200) Čítajte viac »

Marriage Loans: The basics of Paying for Your own ‘Big’ Big date

Marriage Loans: The basics of Paying for Your own ‘Big’ Big date One of the most well-recognized way of life, no matter where you reside, is a wedding. Where two different people crazy vow a longevity of dedication to both, having better otherwise even worse. Thereupon comes elegant parties and ceremonies to commemorate so it …

Marriage Loans: The basics of Paying for Your own ‘Big’ Big date Čítajte viac »