Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

title loans online

Wedding groups would be best taken care of into the cooler hard cash

Wedding groups would be best taken care of into the cooler hard cash Yet not, both the time to pop music issue is becoming though you’re brief to the money. It is common inside the Canada are wanting to pop issue prior to obtaining the time for you save on ring. Or maybe, you’ve went …

Wedding groups would be best taken care of into the cooler hard cash Čítajte viac »

I have poor credit. Must i nevertheless get a good ?step 1,100000 financing?

I have poor credit. Must i nevertheless get a good ?step 1,100000 financing? When you get the fresh eco-friendly white, you’ll get the ?1,100000 financing a comparable big date or perhaps the date immediately following, depending on whether your application is recognized. From that point, we’ll instantly arrange your instalments. Member Example Borrow ?250 more …

I have poor credit. Must i nevertheless get a good ?step 1,100000 financing? Čítajte viac »