Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

top dating sites review

Area & Date: Nyc governmental singles wanting love

Area & Date: Nyc governmental singles wanting love Such applicants are looking for a flowing mate. Honoring Romantic days celebration, i bring you Urban area & Date: a unique feature highlighting The new York’s really qualified political singles. Town & County Governmental Characters having Skye Identification Inside the an industry full of egos and personalities, …

Area & Date: Nyc governmental singles wanting love Čítajte viac »

Both males and females lay regarding their peak seem to within matchmaking pages

Both males and females lay regarding their peak seem to within matchmaking pages Try not to lay to those you are dating so you’re able to prevent getting lied to later An average of, the women revealed on their own as 8. Lots of Fish have videos livestreaming function. Hey. The way the speed regarding …

Both males and females lay regarding their peak seem to within matchmaking pages Čítajte viac »