Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

top pay day loan

Extremely users that have less than perfect credit don’t think they’re able to be eligible for a mortgage

Extremely users that have less than perfect credit don’t think they’re able to be eligible for a mortgage The new less than perfect credit mortgage in Joliet, IL is a wonderful option for borrowers looking to buy a great home with borrowing factors. Most of the time being qualified try nearer than simply they think. …

Extremely users that have less than perfect credit don’t think they’re able to be eligible for a mortgage Čítajte viac »

Precisely what do I want ahead of considering using?

Precisely what do I want ahead of considering using? Just be a legitimate citizen regarding Southern Africa having proof of character. The parent or guardian is required to secure a monthly income and will need to generate a beneficial payslip just like the research, essentially the most recent payslip. Evidence of residence where their mother …

Precisely what do I want ahead of considering using? Čítajte viac »