Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

top payday loans

with an educatonal loan debts no savings account. Wish to winnings, ergo we’ll hold exploring.

with an educatonal loan debts no savings account. Wish to winnings, ergo we’ll hold exploring. but additionally during the pricey getaway event that you are using to tougher, we may get a much easier means inside remedy that will be certainly specific is certain the credit funding this is actually unwanted. Rate for the name …

with an educatonal loan debts no savings account. Wish to winnings, ergo we’ll hold exploring. Čítajte viac »

Brand new qualifications standards getting cash advance are often very easy to meet

Brand new qualifications standards getting cash advance are often very easy to meet Quickly Loans – Bad credit Signature loans having Protected Improve America has the benefit of payday loan and you can cost finance that may be funded towards the debit card for folks who use available. Exact same Day Funds Direct Loan providers …

Brand new qualifications standards getting cash advance are often very easy to meet Čítajte viac »