Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

tsdates review

While in the their adult lives he stayed in New york, Spencer, Watkins Glen, Glenora, and Himrod, Nyc

While in the their adult lives he stayed in New york, Spencer, Watkins Glen, Glenora, and Himrod, Nyc He was the first executive manager from the Arc out of Schuyler, doing work around for thirty two years until retiring last year. During the Arch, the guy aided regarding the forefront of the direction to close …

While in the their adult lives he stayed in New york, Spencer, Watkins Glen, Glenora, and Himrod, Nyc Čítajte viac »

A revolution out-of well-done flowed inside Reeves’s advice, like he deserved praise getting dating a female their many years

A revolution out-of well-done flowed inside Reeves’s advice, like he deserved praise getting dating a female their many years I would purchased so you’re able to bat my personal eyelashes. The young manager squinted from the me personally as though I was basically with a nerve enjoy. �License and registration delight, ma’am,� the guy said, …

A revolution out-of well-done flowed inside Reeves’s advice, like he deserved praise getting dating a female their many years Čítajte viac »

38 Best Valentine’s Go out Gifts for long Distance Boyfriends

38 Best Valentine’s Go out Gifts for long Distance Boyfriends If you would love to manage to posting your always regardless of where your special individual are, this is basically the unit for your requirements Do your bf go on additional area of the industry? Your own love may know no limitations however, unfortuitously the …

38 Best Valentine’s Go out Gifts for long Distance Boyfriends Čítajte viac »