Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

wellhello review

Here you will find the top totally free dating sites to possess really serious relationships

Here you will find the top totally free dating sites to possess really serious relationships For those who have cash in order to spare, the cost of like will be value expenses a subscription payment, but if perhaps not, you want a free site that knows one true love is priceless. This type of 8 …

Here you will find the top totally free dating sites to possess really serious relationships Čítajte viac »

eight. She covers relationship and you will union too often

eight. She covers relationship and you will union too often An adult girl wanting you will sometimes upright away from give your you to she actually is solitary that’s shopping for someone otherwise she will get clue at they instead so it’s noticeable. By way of example, she indirectly states how she would like to …

eight. She covers relationship and you will union too often Čítajte viac »