Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

what is installment loans

Some tips about what the newest Fed rate of interest hike means for you

Some tips about what the newest Fed rate of interest hike means for you Economic Avenues Wall Road Traders on to the ground in the The fresh York Stock market watch Government Set-aside Settee Jerome Powell’s press conference after the Government Set aside interest statement within the Ny, Wednesday, . (AP Photo/Seth Wenig) (Seth Wenig) …

Some tips about what the newest Fed rate of interest hike means for you Čítajte viac »

Just how long will be my financing term getting?

Just how long will be my financing term getting? The loan title influences the month-to-month costs and exactly how much you pay back overall. Very, how will you choose your loan course? Continue reading to determine. Inside Publication: What exactly is that loan title? How come loan period apply to interest rates? Loan Years: Short-term …

Just how long will be my financing term getting? Čítajte viac »