Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

Markíza Genova

Genova je polokazetová estetická markíza vybavená ochrannou hliníkovou kazetou a bočnými krytmi, ktoré chránia návin látky pri nepriaznivom počasí od mechanického poškodenia a  znečistenia. Univerzálne používanie, zvýšený dôraz na čistotu, estetiku a účelovosť. Pohon kľukou, alebo elektromotorom s príslušenstvom, uhol sklonu ramien od 5°do 70°. Montáž na stenu, na strop, do krovu pomocou montážneho úchytu na krovy.