Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

Pántová dverová

Sieťky na balkónové dvere sa otvárajú von, čiže sú umiestnené z vonkajšej strany na pevnom ráme dverí. Rám sieťky má pánty, v ktorých môže byť pružinka, ktorá dostane sieťku do zatvorenej polohy.

Vlastnosti

 

Prevedenie extrudovaný hliníkový profil 40 x 20 mm

typy profilov:

SPD: nutnosť priečky (slúži ako madlo)

SPD A: nemusí byť priečka (ploché vnútorné madlo)

farby profilov: biela, hnedá, antracit, zlatý dub, tmavý orech alebo RAL

magnet: vonkajší alebo skrytý (pásový)

Sieťovina SPD, SPD A

sklené vlákno potiahnuté PVC: šedá, čierna

SPD

petscreen: šedá hliníková: strieborná protipeľová: čierna

Spôsob uchytenia SPD: PVC pánt

SPD A: hliníkový alebo PVC pánt

pružinový alebo bez pružiny

Maximálna šírka 1100 mm
Maximálna výška 2400 mm
Maximálna plocha 2,5 m²