Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

Posuvná

Sú elegantným a spoľahlivým riešením pre veľké otvory v prípade, že je kam sieť zasunúť. Posuvné sieťky v ráme sú vhodné pre montáž na rám, ale aj pre montáž do ostenia. Môžu byť jednokrídlové alebo dvojkrídlové v rôznych farebných prevedeniach. Krídlo siete sa posúva celoráme na koľajnici.

Vlastnosti

 

Prevedenie rám: extrudovaný hliníkový profil

typy profilov:

jednokrídlové

dvojkrídlové

farby: biela, hnedá, antracit, zlatý dub, tmavý orech alebo RAL

Sieťovina sklené vlákno potiahnuté PVC: šedá, čierna
Maximálna šírka rámu 6000 mm
Maximálna šírka krídla 1600 mm (jednokrídlové)

3200 mm (dvojkrídlové)

Maximálna výška 2500 mm
Maximálna plocha 8 m²