Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

Žalúzia C50

Žalúzie sa vyrábajú v dvojakom prevedení a to ako exteriérové prevedenie alebo interiérové. Horný profil spoločne s balom lamiel je možné prekryť krycím plechom. Sú určené k prekrytiu menších plôch. Nábal lamiel žalúzie majú malú výšku a v porovnaní s inými typmi exteriérových žalúzií, iba minimálne znižujú svetlosť okien. Lamely v tvare C sú polohovatelné podobne ako interiérové žalúzie. Lamely sú fixované bočnými lankami v PVC puzdre, čo znižuje hlučnosť. Nehodia sa do priestorov s veľkou veternosťou.