Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

Žalúzia ENERGY

Revolučnú novinku na poli tieniacej elektronickej techniky predstavuje solárna žalúzia Energy, ktorá na svoj pohon využíva slnečnú energiu. Je bezdrôtovo ovládaná a má nulovú spotrebu elektrickej energie. Táto žalúzia funguje na princípe tzv. fotovoltaického javu – čiže premeny slnečného žiarenia na elektrickú energiu. Ovládanie diaľkové, prípadne solárny regulátor na automatické naklápanie lamiel.