Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

Žalúzia ENERGY

Revolučnú novinku na poli tieniacej elektronickej techniky predstavuje solárna žalúzia Energy, ktorá na svoj pohon využíva slnečnú energiu. Je bezdrôtovo ovládaná a má nulovú spotrebu elektrickej energie. Táto žalúzia funguje na princípe tzv. fotovoltaického javu – čiže premeny slnečného žiarenia na elektrickú energiu. Ovládanie diaľkové, prípadne solárny regulátor na automatické naklápanie lamiel.  

Vzorkovník

Príplatkové farby – profily


Štandardné farby – lamely 25 x 0,18 mm
Štandardné farby – lamely 25 x 0,21 mm
Štandardné farby – profily

Výhody

  • elektrické žalúzie využívajú na pohon slnečnú energiu
  • nulová spotreba elektrickej energie
  • plne automatizované bezdrôtové ovládanie
  • farebné prevedenie profilu podľa vzorkovníka RAL

Rozmery

  • minimálna šírka 400 mm
  • maximálna šírka 2000 mm
  • maximálna výška 2200 mm
  • maximálna plocha 2,5 m2

Spôsoby ovládania

elektrickým pohonom využívajúce slnečnú energiu – diaľkovým ovládačom, tlačítkom alebo solárnym regulátorom v kombinácii s diaľkovým ovládačom.

Varianty ovládania

Diaľkový ovládač RZOVL

Diaľkovým ovládačom možno ovládať jednotlivé žalúzie a jednotlivé skupiny žalúzií nezávisle na sebe alebo súčasne, zo vzdialenosti až 150 m. Možno nastaviť až 20 časových spúšťačov (automatika podľa nastaveného času) pre rôzne žalúzie alebo skupiny žalúzií.
Napájanie diaľkového ovládača: dve batérie 1,5 V.

Bezdrótové tlačítko RZTL

Tlačítko slúži k naklápanie lamiel, na vyťahovanie a spúšťanie jednotlivých žalúzií, alebo skupín žalúzií súčasne. Umožňuje tiež nastavenie koncových polôh (dorazov) žalúzie. Napájanie tlačidla: malá lítiová batéria.

Solárny regulátor RZSR

Solárny regulátor slúži na naklápanie lamiel jednej žalúzie, alebo skupín žalúzií súčasne v závislosti na intenzite slnečného žiarenia. Regulátor je odolný voči štandardným poveternostným podmienkam. Solárny regulátor možno použiť len v
kombinácii s programovateľným diaľkovým ovládačom. Napájanie regulátora: slnečnej energie.

Výška nábalu

Výška paketu = výška stiahnutej žalúzie vrátane horného profilu.
CT* = celotieniace prevedenie.
Uvedené hodnoty sú iba orientačné.