Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

  Naša KONKURENCIA Vám môže ponúknuť možno VIAC  ako my, ale neponúkne Vám naše CENY, teraz ZĽAVA na VŠETKO -20 %

záruka minimálne 24 mesiacov

Pergoly Žalúzie, Pergoly Žalúzie, Pergoly Žalúzie

špičková Tieniaca technika

Dodávané komponety sú od osvečených a časom preverených slovenských
a zahraničných dodávateľov, čím je zaručená ich kvalita a včasnosť dodávok.

Rodinná firma
s tradíciou už od 1997

Kvalita a spokojnosť zákazníka sú na prvom mieste.

Rodinná firma
s tradíciou už od 1997

Kvalita a spokojnosť zákazníka sú na prvom mieste.

Kvalita na prvom mieste

Ponuka produktov

Zabezpečíme zameranie, dodávku, montáž a servis interiérového
aj exteriérového tienenia, vrátane sietí proti hmyzu.
Tak isto Vám kompletne zabezpečíme nové okná,
interiérové dvere, alebo interiérové podlahy.

Kvalita na prvom mieste

Ponuka produktov

Zabezpečíme zameranie, dodávku, montáž a servis interiérového
aj exteriérového tienenia, vrátane sietí proti hmyzu.
Tak isto Vám kompletne zabezpečíme nové okná,
interiérové dvere, alebo interiérové podlahy.

Kvalita na prvom mieste

Ponuka produktov

Zabezpečíme zameranie, dodávku, montáž a servis interiérového
aj exteriérového tienenia, vrátane sietí proti hmyzu.
Tak isto Vám kompletne zabezpečíme nové okná,
interiérové dvere, alebo interiérové podlahy.