Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

O nás

Firmu sme založili v r. 1997. Zaoberáme sa dodávkou a montážou tieniacej techniky, okien a dverí. Hlavne v regióne Pezinok a široké okolie.

Našim zámerom je poskytnúť zákazníkom profesionálne služby  v oblasti tieniacej techniky, okien, dverí. Dlhoročným pôsobením v tejto oblasti sme nadobudli potrebné skúsenosti, odbornosť a schopnosť riešiť zložité problémy pri navrhovaní a montáže nášho sortimentu.

Výrobky dodávame v špičkovej kvalite a optimálnych cenách v rámci slovenského trhu.

Naša firma poskytuje servis na svoje dodávky a záruku minimálne 24 mesiacov. Náš sortiment je vyrábaný osvedčenými a časom preverenými slovenskými a zahraničnými výrobcami s ktorými máme nadviazanú dlhoročnú korektnú spoluprácu, čím je zaručená ich kvalita a včasnosť dodávok. V oblasti tieniacej techniky spolupracujeme s firmou:
VENYS s.r.o. stabilný výrobca tieniacej techniky s pôsobnosťou od r. 1994, s ktorým spolupracujeme od nášho vzniku.

ISOTRA a.s. je najväčším výrobcom tieniacej techniky v Českej republike a radí sa medzi technologických lídrov aj na celom svete. V rámci tieniacej techniky sme partneri fy. ARTOSI – Bioklimatické pergoly, fy ARTOSI je súčasť fy ISOTRA.

V oblasti dverí spolupracujeme s fy. UDO s.r.o. dodávateľ dverí Centurion, Voster, Inteso, parkiet KRONO a okien.

V oblasti okien spolupracujeme s fy. Realtherm.