Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

Dvere

Interiérové dvere dotvárajú nielen celkový estetický dizajn nášho interiéru, ale i príjemnú atmosféru, sú našim každodenným spoločníkom. Preto by sme mali venovať náležitú pozornosť pri ich výbere. Súčasný trh ponúka nespočetné množstvo variantov dverí a vybrať si tie najvhodnejšie, ktoré by dokonale vyjadrovali náš životný štýl, nie je naozaj ľahké. Vychádzajúc v ústrety stále väčším očakávaniam a požiadavkám našich zákazníkov sa snažíme neustále inovovať našu ponuku dopĺňaním nových, dokonalejších, moderných vzorov, s vyššou odolnosťou, stabilnosťou a konštrukčnou pevnosťou. Zaokruhlené hrany nových modelov so spojením fólií vo falci /nie na rohu ako doteraz/ jasne zlepšia estetiku a komfort ich používania. S prihliadnutím na bezpečnosť sú interiérové dvere vyrobené s tvrdeným sklom Lakmat. Takmer všetky modely je možné vyrobiť i v posuvnom systéme, ktorý umožňuje maximálne využitie úžitkovej plochy. Neodeliteľnou súčasťou interiérových dverí sú taktiež obložkové zárubne, ktoré si môžete vybrať vo farbe dverí, alebo tí odvážnejší môžu zvoliť kombináciu odtieňov. Výber zárubne závisí ďalej i od hrúbky múru. Nesmieme zabúdať ani na ďalšie dôležité detaily, akými sú kľúčky a kovanie, ktoré rovnako dotvárajú celkový dojem dverí. Ich výber je rovnako pestrý.

Katalóg VOSTER na stiahnutie

Katalóg CENTURION na stiahnutie

Akcia na dvere CENTURION