Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

Roleta Heluz do prekladu

Zníženie tepelných strát, jednoduchá inštalácia a vysoký stupeň zatienenia, to sú hlavné prednosti vonkajších roliet. Spomínané výhody exteriérovej tieniacej techniky možno posilniť inštaláciou rolety do prekladu Heluz, ktorý je nosný a tvorí schránku pre vonkajšie rolety a žalúzie. Priestor s roletou je chránený proti nečistotám hustými kefkami, údržba sa potom robí odnímateľnou revíznou klapkou. Rolety do prekladu Heluz sú určené pre novostavby. Vďaka schránke umiestnenej v preklade môžete montovať počas stavby alebo až po úplnom dokončení stavby.
Hliníkové lamely plnené PUR penou tvoria v zavretom stave celistvú plochu, ktorá kompletne zatieni interiér a vytvorí ťažko prekonateľnú zábranu pri vlámaní. Vodiace lišty môžu byť zabudované do ostenia alebo pripevnené na rám okna. Rolety do prekladu Heluz dodávame v širokom spektre farieb. Lamely môžete zladiť k farbe okenného rámu, vrátane vyhotovenia v imitáciách dreva alebo zvoliť vhodný odtieň k farbe fasády.

Montáž líšt:

–  zapustenie vodiacich líšt do ostenia
– pripevnenie vodiacich líšt na rám okna (na ostenie).
Roleta Heluz do prekladu