Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

Žalúzia ISSO BRILANT

Žalúzie majú odnímateľný oblý krycí profil s minimálnymi bočnými plastovými krytkami širokými 1 mm farebne zladenými s profilom. Ponúkajú širokú farebnú škálu lamiel i imitácií dreva. Žalúzie Isso Brilant predstavujú moderný trend vo vývoji horizontálnych žalúzií. Majú štýlový oblý dizajn nosníka s najtenšími plastovým krytkami v kategórií horizontálnych žalúzií.
Žalúzia ISSO BRILANT