Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

Žalúzia S90

Žalúzie majú lamely v tvare písmena S, ktoré majú vedenie vo vodiacich lištách. Rovnaké vlastnosti ako Z90. Zmena sa týka iba dizajnu. Majú vyššiu cenu.

Spodná časť lamely má zavalcované tesnenie.

Vlastnosti

 

Horný profil oceľový profil 56 x 58 mm, pozinkovaný oceľový plech alebo extrudovaný hliník
Dolný profil v šírke lamiel z extrudovaného hliníku
Vodiace profily 20 x 20 mm z extrudovaného hliníku
Lamela 90 mm, hliníkové, obojstranne farebne upravené, vyvalcované do tvaru S so zavalcovaným tesniacim profilom, šírka lamiel 90 mm
Ovládanie kľuka 

motor s vypínačom na stene (motor elero/somfy)

motor s diaľkovým ovládaním (motor elero/somfy)

motor s ovládaním cez internet (somfy)

Minimálna šírka 400 mm (kľuka), 600 mm (motor)
Maximálna šírka 5000 mm
Maximálna výška 5000 mm
Maximálna plocha 9 m² (kľuka), 14 m² (motor)