Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

Žalúzie Z90 / Z70

Vonkajšie žalúzie Z90, Z70 umožňujú plynule regulovať intenzitu svetla v interiéri a tak zabraňujú jeho prehriatiu. Na spodnej strane lamiel je tesnenie znižujúce hlučnosť, ktorú lamely vydávajú pri vzájomnom dotyku medzi sebou. Lamely sú vedené v bočných lištách ktoré sú uchytené na ráme okna, alebo zabudované v stene – v prípade ak sú žalúzie zabudované pod omietkou. Vodiace lišty sú tak isto odhlučnené tesnením. Lamely majú šírku buď 70mm alebo 90mm. Žalúzie so 70mm lamelami majú vyšší nábal ho vytiahnutej polohe, ako Z90. Vyššieho štandardu ovládania je možné dosiahnuť pripojením automatiky reagujúcej na slnko a vietor.

Vlastnosti

Horný profiloceľový profil 56 x 58 mm v tvare U, pozinkovaný, otvorený dospodu – farba strieborná
Dolný profilhliníkový profil, eloxovaný – farba RAL 9006
Lamela70 mm (Z70), 90 mm (Z90), bočný falc lamely vyplnený gumou – farba podľa vzorkovníku
Ovládaniekľuka s priechodkou 45° alebo 90°, dĺžka kľuka 100/ 110/ 120/ 130/ 150

motor s vypínačom na stene (motor elero/somfy)

motor s diaľkovým ovládaním (motor elero/somfy)

motor s ovládaním cez internet (somfy)

Minimálna šírka420 mm / garancia 500 mm (kľuka), 500 mm / garancia 600 mm (motor)
Maximálna šírka5000 mm / garancia 4000 mm,
Minimálna výška400 mm / garancia 500 mm
Maximálna výška6000 mm / garancia 4000 mm
Maximálna plocha9 m² (kľuka), 29 m² / garancia 16 m² (motor)

Varianty

Variant 1: Dvojkanálová žalúzia

Dvojkanálovú žalúziu ponúkame ako riešenie, keď je žalúzia široká iba 400 – 600 mm v prevedení s motorom a keď sa motor do takto krátkeho kanála nedá umiestniť. Dva kanály nad sebou sú prepojené pomocou odľahčených prevodoviek. Motor je umiestnený v hornom kanále a ložiská v spodnom kanále. Kanál s motorom je možné umiestniť nielen nad kanál s ložiskami, ale aj za kanál s ložiskami, tzn., Že počet lamiel zodpovedá štandardu (pokiaľ je v  preklade miesto).

Variant 2: Windstabil

Pri žalúzie Windstabil, ako už názov napovedá, ide o technologické zvýšenie parametri odolnosti proti vetru, čoho je docielené pomocou prídavných laniek. Prevedenie Windstabil je možné iba u žalúzií C80 a Z90.
Windstabil žalúzia s vyššou odolnosťou proti vetru.
Pomocné vodiace lanká.

Základní charakteristikyVlastnost
Šířka stavebního otvoru L (mm)L <= 2 0002000 < L <= 30003000 < L <= 40004000 < L <= 45004500 < L <= 50005000 < L <= 5400
Norma EN/Beaufort13659Beaufort13659Beaufort13659Beaufort13659Beaufort13659Beaufort13659Beaufort
Třída odolnosti větru584736251403
Max. rychlost větru vmax (km/h)746149382819
Max. účinná výška křídlaHmax = 2500 mm
Šířka stavebního otvoru L (mm)L <= 2 0002 000 < L <= 3 0003 000 < L <= 4 0004 000 < L <= 4 5004 500 < L <= 5 0005 000 < L <= 5 400
Třída odolnosti větru473625140302
Max. rychlost větru vmax (km/h)614938281911
Max. účinná výška křídlaHmax = 4000 mm
Přídavný tepelný odpor ΔR0,08 (m2.K/W)
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot0,032 – 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*

Variant 3: Žalúzie so solárnym napájaním

Vonkajšie žalúzie so solárnym napájaním predstavuje unikátny a plne automatizovanú žalúziu, ktorá je bezdrôtovo ovládaná a má nulovú spotrebu elektrickej energie! Táto žalúzie funguje na princípe tzv. Fotovoltického javu – tj. Premeny slnečného žiarenia na elektrickú energiu. Použitie len pre kanál 56×58 mm.
Maximálna plocha je 8 m2.
Jedna solárna jednotka je prispôsobená iba pre jednu vonkajšiu žalúziu.

Galéria

Vzorkovník lamiel

Základné farby


Lamely

Našim zámerom je poskytnúť zákazníkom profesionálne služby  v oblasti tieniacej techniky, dodávky okien, dverí v špičkovej kvalite a optimálnych cenách v rámci slovenskeho trhu. Dodávané komponety sú od osvečených a časom preverených slovenských a zahraničných dodávateľov, čím je zaručená ich kvalita a včasnosť dodávok. Naša firma poskytuje servis na svoje dodávky a záruku minimálne 24 mesiacov.

Kontakt