Žiadosť o cenovú ponuku

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti  G-stav servis, Ing. Július Gaál (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účeL spracovania osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (vypracovania ponuky, zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

Žalúzie Z90 / Z70

Vonkajšie žalúzie Z90, Z70 umožňujú plynule regulovať intenzitu svetla v interiéri a tak zabraňujú jeho prehriatiu. Na spodnej strane lamiel je tesnenie znižujúce hlučnosť, ktorú lamely vydávajú pri vzájomnom dotyku medzi sebou. Lamely sú vedené v bočných lištách ktoré sú uchytené na ráme okna, alebo zabudované v stene – v prípade ak sú žalúzie zabudované pod omietkou. Vodiace lišty sú tak isto odhlučnené tesnením. Lamely majú šírku buď 70mm alebo 90mm. Žalúzie so 70mm lamelami majú vyšší nábal ho vytiahnutej polohe, ako Z90. Vyššieho štandardu ovládania je možné dosiahnuť pripojením automatiky reagujúcej na slnko a vietor.